Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, е изготвен в резултат на срещи с колективите на различни по вид училища и дискусии с регионалните управления на образованието.

С изготвения проект на Наредба се цели делегиране на повече права и отговорности на учителите при планиране на методическата им работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението за придобиване на общообразователната, разширената и допълнителната подготовка, като се премахва формалната структурата на годишното тематично разпределение, както и изискванията за заверката му при преструктуриране.

Предвид съществуващите аналогични разпоредби и в Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка, с проекта се хармонизират изискванията за планиране на методическата работа на учителя за практическото изпълнение на заложените цели на обучението за придобиване на профилираната подготовка.

Очакваните резултати са насочени към по-голяма гъвкавост, оперативност и ефективност в процеса на обучение, преодоляване на съществуващия формализъм и префокусиране от документите към резултатите. С промените на учителя се дава свободата да адаптира дидактическата си работа към темповете на постигане на очакваните резултати в конкретния клас, като в същото време от него се изисква ритмичност на учебните дейности и изпълнение на учебната програма в нейната цялост.


Дата на откриване: 24.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2019 г. 11:31:19 ч.
Aziti

Предистория

С промените се цели премахване на формалната структура на годишното тематично разпределение. Какъв смисъл се влага в думата формална и какво е вложено в термина формална структура?
 
Как са подготвени и квалифицирани учителите за работа с друга, различна от формалната, структура на годишното тематично разпределение?
 
Какви умения са получили учителите и какви са поводите и причините Вие да им гласувате повече права и отговорности при планиране на методическата им работа към момента?