Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Причините, които налагат предложените изменения и допълнения на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е необходимостта от регламентирането на механизъм за осигуряване правото на учениците от обединените училища да продължат своето образование по реда и условията на допълнителния държавен план прием в по-висока степен на професионална квалификация, стимулиране обмяната на добри практики между различните видове училища и предприемане на адекватни мерки от всяко едно училище за преодоляване отсъствията на учениците без уважителна причина.

С проекта за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се правят изменения и в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. Регламентирането на задължително предоставяне на удостоверението за завършено предучилищно образование при постъпване в първи клас е от съществено значение за гарантиране на плавен преход от предучилищно към училищното образование. По този начин учителите от началния етап на основното образование ще имат необходимата информация относно готовността на децата за постъпване в първи клас.


Дата на откриване: 23.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.8.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2019 г. 11:45:04 ч.
Aziti

Защо само обединените...

Защо изменненията и допълненията се отнасят само до правата на учениците от обединените училища?

Какво се случва с всички специализирани училища ограничаващи достъпа на учениците до качествено и количествено образование с цел ...продължаване... на образователния процес поради ЛИПСА на достатъчно ПЛАНУВАНИ места.

Учениците днес трябва да НАПУСНАТ дадено училище и да прекъсат по ПРИНУДА образованието си, защото лица на държавна заплата са направили план прием, който не е съобразен с интересите и възможностите на учениците?!