Обществени консултации

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология

Проектът на „Фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология “ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „медицинска паразитология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика, лечение и профилактика на всички пациенти с паразитози. Медицинската паразитология е е самостоятелна медицинска специалност, занимаваща се с изучаването, диагнозата и лечението на болни с паразитни болести, което включва клиничен преглед, етиологична диагноза, необходими манипулации и допълнителни изследвания, провеждане на терапия и диспансеризация, както и епидемиологичен надзор и контрол, профилактика, промоция на здравето, методично-консултативна дейност и научни проучвания в тази област.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 23.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари