Обществени консултации

проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg

 


Дата на откриване: 10.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 9.8.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари