Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване, за предложения по настоящия проект на наредба.

Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Община Карнобат - Центъра за административно-информационно обслужване и местни приходи - гр. Карнобат, бул. "България" № 12 или на e-mail: karnobat@mail.bg


Дата на откриване: 25.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 25.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари