Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън нас. места и селища

Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания.

С проекта на наредба се уреждат  редът, условията и предпоставките за упражняване на правата и задълженията на лицата, които изграждат и експлоатират водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Изготвянето на наредбата е в съответствие с  приетите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), обнародвани в ДВ в началото на тази година, с които  са направени изменения и допълнения за  регламентиране на обществените отношения във връзка с изграждането на водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания.  


Дата на откриване: 19.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари