Обществени консултации

Проект на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

Проектът на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и на нейната администрация е изготвен на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има за цел да уреди структурата и организацията на работа на институцията.  Предвижда се в структурно отношение администрацията на КЗЛД да бъде обособена в четири дирекции с обща численост 83 щатни бройки. Освен функционалните задължения на отделните дирекции от общата и специализираната администрация на КЗЛД, проектът подробно разписва правилата, по които ще се развиват производствата пред Комисията по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД. Предвидени са и правила относно организирането и провеждането на обучение в областта на защитата на личните данни.


Дата на откриване: 17.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.7.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 юли 2019 г. 11:24:17 ч.
Дунчева

Трябвя да се удължи срокът на общественото обсъждане

Сайтът на КЗЛД и днес не работи, затова срокът на общественото обсъждане трябва да се удължи с две седмици

https://duncheva.bg/2019/07/03/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba/