Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, неспециализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, при спазване на изискванията, определени в чл. 38, ал. 7 и в държавните образователни стандарти.

С проекта на решение се предлагат да бъдат одобрени за иновативни 395 училища от 133 населени места – от 111 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.


Дата на откриване: 14.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари