Обществени консултации

Наредба за символиката на община Велинград, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Велинград

Предложената за приемане Наредба има за цел да бъдат въведени ясни правила и ред за определяне на символите и почетните звания, начина на използването им, тяхното връчване и именуване и преименуване на общински обекти и паметниците и други възпоменателни знаци при спазване на точни процедури. Както и въвеждане на определен ред при вземане на решения за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци на територията на общината.Предложението е на основание чл. 21, ал. 1, т. 18, т. 21, т. 22, и ал. 2 от ЗМСМА съгласно, които общинските съвети: приемат решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение, одобрява символ и печат на общината и удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани като за целта приемат правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
С новата Наредба се обезпечава прилагането на нормативната база от по – висока степен.


Дата на откриване: 13.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 15.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари