Обществени консултации

Промени в Наредба № 16-334 за топлоснабдяването

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. Проектът има за цел да се усъвършенства нормативната уредба в областта на топлоснабдяването и да подобри правилата за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост.

С измененията за първи път се въвежда диференциран подход за определяне на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация в отделните сгради – етажна собственост. Направено е разграничение за вътрешни отоплителни инсталации с открито и със скрито изпълнение по проект.

С проекта се дава възможност клиентите на топлофикационните дружества сами да определят дела на топлинната енергия за сградна инсталация в рамките на определен в наредбата диапазон. Този дял трябва да бъде гласуван от общото събрание на етажната собственост. Изключва се възможността клиентите да са поставени в зависимост от преценката на дружеството за топлинно счетоводство. За високоетажните сгради, в които има отоплителни инсталации с повече от една зона с открито изпълнение по проект, общото събрание на етажната собственост може да избере процентът за сградна инсталация да бъде различен за всяка зона.

С промените в наредбата се улеснява и начинът за подаване на рекламации или за допълнителни отчети на уредите за дялово разпределение.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.cholova@me.government.bg


Дата на откриване: 20.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 18.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 май 2019 г. 14:03:52 ч.
Коба

Предложение

Иванов  потребител на топлинна енергия

Уважаеми, госпожи и господа

Имам следното предложение:

В параграф 8, точка 2, буква б на проекта за Наредба изменение и допълнение на Наредба 16 - 334 от 2007г. новото второ изречение трябва да бъде "Правилото НЕ се прилага .........."

 

29 май 2019 г. 20:24:39 ч.
dora_ns

Относно решенията на общото събрание на етажната собственост

Предлагам да се уточни с какво мнозинство трябва да са приети решенията на общото събрание на етажната собственост по въпроси на топлоснабдяването, за да са валидни.