Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка

Цели, които се поставят:

1.Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги;

2.Привеждане на нормативната уредба в съответствие със Закона за местните данъци и такси;

3.Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

4.Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на  такси и цени на услугите.

5.Възстановяване на разходите по предоставените услуги.


Дата на откриване: 13.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Добричка
Дата на приключване: 12.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари