Обществени консултации

Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране

Проектът на Методика има за цел да гарантира формиране на недискриминационни такси за дисбаланс за ползвателите на газопреносните мрежи, създавайки условия за ефикасно управление на балансовите им портфолиа, както и за отговорното им балансиране на входящите и изходящите количества природен газ. Проектът цели постигането на пълно съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносни мрежи в неговата цялост, по-конкретно изпълнение на изискванията на чл. 20, чл. 22 и чл. 23 относно таксата за дисбаланс и на чл. 30 и чл. 31 относно таксата за неутралност при балансиране и механизмите за управление на кредитния риск.

 


Дата на откриване: 8.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 8.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари