Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

С Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването беше осъществена концептуална промяна в реда и условията за специализация – значително се облекчи достъпът и се подобриха условията за специализация. За периода на действието си Наредба № 1 се доказа като една успешна стъпка към по-добре функционираща система за специализация. Очертаха се обаче и някои проблеми, най-вече при обучението за придобиване на специалност Обща медицина и обучението за придобиване на специалност от лекарите по дентална медицина. Идентифицирани бяха и някои аспекти в процеса на обучението, които могат да бъдат подобрени, както и липса на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Дата на откриване: 4.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 май 2019 г. 13:12:31 ч.
Spock

Комисия колоквиуми

Правилно е по-сериозното обвързване на хода на специализациите в болничните бази със съответния Медицински университет. Във връзка с това е редно да се определят изисквания за лицата участващи в провеждането на колоквиуми - хабилитирани (или доктори на науките), а при невъсможност, минимум лица с докторска степен.