Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2017 г.

Предлаганото изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите създава предпоставки изпълнението на държавната политика в растениевъдството, биологичното земеделие и политиката на качество да се гарантира от отделен заместник-министър. Това се очаква да доведе до значително засилване на партньорство с бизнеса и неправителствените организации в сектора на зеленчуци, овощарство, биологично производство, тютюн и розопроизводство и популяризиране на ползите за производителите и потребителите на този вид продукти и храни.

 

 Отговорна структура:

дирекция „Правна“, МЗХГ

 Email:

HRangelov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 23.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари