Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър

І. Причини, които налагат промените:

Съгласно чл.167 ,ал.4 от Закона за движение по пътищата, Община Несебър, в качеството си на администрация управляваща  общинските пътища е длъжна да регистрира всички ППС-та с животинска тяга на територията й. За целта с настоящия проект е предложена процедура за регистрация на ППС-тата от техните водачи, която завършва с издаването на регистрационен талон и регистрационна табела. Поради това, че на територията на общината се явяват и желаещи, които да извършват превоз на пътници посредством ППС-та с животинска тяга с атракционна цел е предвиден и облекчен нормативен ред, по който регистрираните вече водачи могат да упражняват легално тази дейност през летния сезон.

ІІ. Целите, които се поставят:

Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към действащата нормативна уредба.Създаване на регистър за ППС-та с животинска тяга на територията на общината.


Дата на откриване: 23.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 7.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари