Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители

С проекта на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят годишния и шестмесечния отчет, подавани от частните съдебни изпълнители пред Министерството на правосъдието, съгласно изискванията на чл.77, ал.1 от Закона за частните съдебни изпълнители. Предвижда се засилване на административния и финансов контрол по отношение на дейността на частните съдебни изпълнители, който се упражнява от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и чрез финансовите инспектори от Министерството на правосъдието. Въвеждат се изменения в информацията, съдържаща се в отчетите, в т. ч. и диференцирано отчитане на дейността по изпълнителни дела за събиране на публични и частни вземания на държавата и общините – в полза на държавни органи, в полза на общините и в полза на съдилищата. Изменението е насочено към създаване на предпоставки за осъществяване на засилен контрол при събирането на публичните вземания към бюджета. Целта на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) е да осигури предпоставки за упражняване на пълноценен административен и финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители.


Дата на откриване: 23.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари