Обществени консултации

Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). Съгласно чл.10, ал.3, т.7  от ЗХУ Агенцията за хората с увреждания (АХУ) разработва програми и финансира мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания.

 

На основание чл.36, ал.1 от ППЗХУ Изпълнителния директор на АХУ утвърждава проекти и  програми за започване  и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, заедно с Методика за тяхното финансиране.  

 

В тази връзка е разработен  проект на  Методика за финансиране на проекти за започване  и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, в съответствие с новата правна рамка.

 

лице за контакт:

Теодора Спасова - ст. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073


Дата на откриване: 18.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари