Обществени консултации

Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

 

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от 02.04.2019 г. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). Съгласно чл.10, ал.3, т.8 от ЗХУ Агенцията за хората с увреждания (АХУ) разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. На основание чл.21, ал.1 от ППЗХУ АХУ разработва програми и финансира проекти за рехабилитация и интетрация на хората с увреждания, а на основание ал.2 Изпълнителният директор на АХУ утвърждава Методика, на база на която се извършва финансиране на цитираните проекти за хората с увреждания. 

 

В тази връзка е създаден проект на Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, който е разработен в съответствие с новата правна рамка.

 

 

лице за контакт:

Ива Ангелова - ст. експерт в Дирекция "ИХУ", Агенция за хората с увреждания

e-mail: ahu@mlsp.government.bg

тел. за контакти: +359 2 9318095

+ 359 2 8329073


Дата на откриване: 18.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари