Обществени консултации

Проект на Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им

Приемането на Концепцията за промени в политиката на интеграцията на циганския (ромския) етнос и мерките за реализацията им изразява политическата воля за запазването на етническата толерантност и разрешаването на реално съществуващи проблеми, които несоциализираната част от българските граждани от циганския (ромския) етнос създават. Те са факт, който по безспорен начин доказва, че моделът на процеса на „интеграция“, прилаган до сега, е неправилен и не води до желания резултат.

Приемането на Концепцията ще зададе общата насока и конкретните параметри за осъществяването й, които да залегнат в стратегическите документи въз основа на които се осъществя държавната политика в съответната област.

Проектът за Концепция предлага едновременно определяне на приоритетните области и конкретни мерки за реализация на промяната. Тази промяна следва да бъде в насоките:

- приобщаване на несоциализираните лица от циганския етнос към традиционните за българското общество ценности и

- насочване на усилията за осигуряване спазването на принципите на правовата държава чрез еднакво третиране на всички български граждани.

Съдържанието на Концепцията е структурирано при отчитане на значението на съответните области за постигането на успешна интеграция – образование, социална политика, здравеопазване, регионална политика. Изборът на тези области е съобразен с Програмата за управление на правителството на Република България 2017 – 2021 г., приета с Решение на МС № 447 от 09 август 2017 г. и заложените в нея приоритети и мерки за изпълнението им в сходна насока.

Конкретните мерки в проекта за Концепция поставят акцент върху повишаването на ефективността на прилагането и на контрола на дейността на администрацията, която има правомощие да ги изпълнява и върху мерките за социализация и приобщаване към общоприетите стандарти за живот в обществото.

В настоящия проект на Концепцията са отразени съществена част от направените бележки и предложения от предварителното й обсъждане, които съответстват на философията на Концепцията. Съобразени са и стандартите в съответните области, предвидени в международните договори, по които Република България е страна, в правото на ЕС, както и в практиката на Европейския съд по правата на човека.


Дата на откриване: 12.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 април 2019 г. 22:45:07 ч.
ivanpavlov

Нужни са по-смели мерки

По принцип съм съгласен с голяма част от концепцията, но съм убеден, че реализацията ще е почти нулева. Добавям идеи, които според мен са много по-ефективни. Освен това могат да се приложат еднакво към всички, а не само към ромите, за да не са дискриминационни мерки:

1. Да се спрат ВСИЧКИ социалните помощи в ПАРИ, а да се заменят с помощи в натура. Който е гладен, да получи боб, леща и картофи. Който е болен да получи купони за лекарства. Така ще се намали значително злоупотребите с получените пари (вкл. и от фалшиви ТЕЛК-ове) и цели фамилии да имат доходи, по-големи от средната работна заплата, а да нямат и ден трудов стаж.

2. Всички да са задължени да ходят на училище и да завършат средно образование, но ако не учат и не издържат изпитите всяка година, да повтарят годината КАТО СИ ПЛАЩАТ за повторното обучение. Държавата (обществото) не е длъжно да плаща повторно за обучение на когото и да е било.

3. Идеята тези, които не са учили до 16г. да учат пак задължително е ОК, но да си плащат такса за обучение, равна на държавната субсидия за ученик. Ако не искат, да не могат да получават помощи и да не им се предоставят определени административни услуги (по аналогия на изискванията за липса на задължения към общината или държавата за определени услуги), например да не могат да изкарат СУМПС, да сключват договори за Гражданска отговорност и др. Ако нямат пари, да ги заработят предварително, например  в ГУСВ.

4. Да се спре порочната практика за получаване на помощи от самотни майки с много деца. Ромите официално не се женят и жените се водят самотни майки, за да получават пари от държавата. Трябва активна политика за ликвидиране на тази практика. Най-добре е ако се дават помощи на самотни майки, те да се в натура, като лекарства, памперси, дрехи втора употреба и др. Но ако са омъжени и бащата е работещ, вместо помощи може например да се намалява ДОД примерно с 20% на дете за всеки работещ родител.

5. Всички, които получават безвъзмездни помощи, да ги получават еднократно за кратък срок (до 1 година), останалите помощи да бъдат Възмездни. Всяка получена помощ да се води като кредит от държавата. Така в момент на нужда държавата може да помогне, но това не може да е за цял живот. След това всеки трябва да си плати дълга към държавата (обществото). В противен случай да няма право на определени услуги или да му се отнемат определени привилегии. Изключение могат да бъдат само най-тежките случаи като тежкоболни или с висока степен на нетрудоспособност хора, но те следва да се преосвидетелстват през няколко години за да се избегнат измами.

6. Да се засили полицейското присъствие в гетата и да се правят редовни проверки за документи, оръжие и употреба на алкохол, особено в малките часове на деня. Всяка кражба или престъпление да се наказват ефективно с трудова повинност или затвор. Едно от най-ефективните мерки срещу беззаконието е страхът от полицията и държавата и това трябва да се насади отново в ромското население.

 

16 април 2019 г. 10:32:04 ч.
T_St

Коментар 1

От текста на концепцията не става ясно как ще бъде осъществен мониторинг върху изпълнението на мерките. Последната част - мерките да бъдат отразени във всички стратегически документи в съответната област е просто пожелание... Даже и това няма да бъде свършено след като липсва отчитане на изпълнението.

17 април 2019 г. 11:04:22 ч.
yantrova

Няма начин!

Значи ще закупуваме и раздаваме жилища на циганите със средства от Държавния бюджет? Аз ще съм ДЛЪЖНА да плащам данъци и осигуровки, а те ще имат ПРАВО да ползват закупени с моите пари жилища?!?!? После, в обществото се било оформило мнението за несправедливост ... А това какво е?

Вземете се разходете малко из циганските махали и вижте в какви палати живеят! Проверете ги с какви пари са построени тези замъци? Докога ще си затваряте очите за циганските произволи в България и чужбина и ще ги оставяте ненаказани, та дори по-лошо, ще ги поощрявате?!?

На това политика ли му казвате???

"..1.4.10. Закупуване, вкл. със средства от държавния бюджет, на единични жилища в селските райони и предлагането им за обитаване срещу задължението да бъдат придобити възмездно в определен срок; 1.4.11. Осигуряване на условия за доброволно заселване в същото или друго населено място на новосъздадените семейства от членове на циганските (ромските) общности;

1.4.12. Предоставяне за ползване на земеделска земя за осигуряване на собствена прехрана от трайно безработни лица;.."

Аз не съм съгласна! Намерете друг начин да ги стимулирате да се държат като хора. И на първо време, спрете да им давате всичко наготово! Всички социални помощи трябва да са срещу обществено-полезен труд, с изключение на тези за заболявания и инвалидност. Проверете всички роми-"инвалиди", дали наистина са болни или са си купили ТЕЛК-решенията. Спрете да давате помощи за "самотни майки"

18 април 2019 г. 10:39:07 ч.
Doniks

Против!

Твърдо съм ПРОТИВ от държавния бюджет да се закупуват жилища за ромите! От къде на къде питам аз! само ще се създадат редица предпоставки за злоупотреби, било то от чиновници, било от цигани. А и колкото повече облаги имат, толкова повече ще се множат. За тях трябват радикални мерки, за да си избият от главата колко много права имат. Мерките могат да са

  1. Да не се дават помощи на непълнолетни майки
  2. Да не се дават помощи след трето дете
  3. Да се търси наказателна отговорност на лица, направили дете на непълнолетно момиче - наказание със затвор
  4. Да се подпомагат в намирането на работа след като имат завършено средно образование
  5. Да се затегне контролът върху ТЕЛК-овете им
  6. Да се подпомагат в придобиване на професия или квалификация - има замиращи професии, към които могат да бъдат насочвани - стругари, шлосери, заварчици, железничари и т.н.
  7. Да полагат ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗЕН ТРУД, за периода през който са безработни и взимат някакъв вид помощ от държавата
  8. Значително да се засили полицейското присъствие в гетата и в малките населени места с преобладаващо циганско население

20 април 2019 г. 21:21:00 ч.
Жанна

ПРОТИВ!

Няма никакъв смисъл от концепцията, т.к. прилагането и  само ще задълбочи проблемите. Аз работя в сферата на образованието и чувам как директорите на училища споделят как има вече случаи, когато помощите са спрени, следователно и диалог с родителите също. Тези ученици тотално спряха да посещават училище. Ако концепцията ще бъде приета, това ще влоши допълнително ситуацията и ще попречи на образователна инеграграция, която в момента върви, може би, с бавни  крачки, но ние виждаме вече същественни резултати. Г- н Каракачанов като не помага, поне да не пречи на интеграцията с  измислянето на т. н. "концепции".

21 април 2019 г. 08:03:32 ч.
Hristo Kyuchukov

ПРОТИВ!

Концепцията за интеграция на ромите е смесица от Закона за решаване на циганския въпрос в Германия, приет през 1938 г. и дейностите на БКП за уседналост на ромите след Априлския Пленум от 1956 г. Едва ли ще има някакъв положителен ефект от тази Концепция! Историята е доказала неефективността на такъв род закони и концепции. Но има реална опасност с приемането й от засилване на репресиите срещу ромите в България и фашизиране на част от българското население. Езикът на Концепцията е изключително расистки и дискриминационен. Той трябва да бъде обект на научно лингвистично изследване, в което да се сравни езика в Закона от 1938 в Германия и езика в Концепцията. Опасно е ...много е опасно...от тук до изпълнението на Концепцията има само една крачка...с изпълнението й се започва настъплението на фашизма официално!!!

21 април 2019 г. 09:46:36 ч.
ppetroff

Не на фашизма в България

Самото заглавие в тази фашистка измислица е престъпно! Ако българската държава ще променя нещо към добро за народа си, то е престъпление целевата аудитория да е конкретен етнос. С тази Концепция авторите ни връщат в бронзовата ера и предизвикват възмущението и омразата на днешния свят. Ако има трезво мислещи законодатели в България, ясно е, че такъв текст е недопустимо да се приема, а всеки споменаващ думите "циганска престъпност" да бъде подведен под съдебна отговорност за разпалване на междуетнически конфликти. На които сме свидетели в последно време в някои населени места на България.

21 април 2019 г. 11:15:08 ч.
zori

Против

Подобен докумен е поставил началото на Хитлеровата пропаганда. Този документ е не само противоконституционен, но е срам за съвременното общество. Недопустимо е изобщо да присъства в държавната политика. Целта на тази концепсция е да направи законнен породилия се фашизъм в родината ни. Казвам категорично НЕ. Очаквам достойна реакция на гражданите и особено на държавниците в България.

21 април 2019 г. 11:19:37 ч.
Pfilipov

Против

Предложението е неприеммливо. Не следва да се приеме!

21 април 2019 г. 11:28:14 ч.
stratsimir6

Против ...!

Абсолютно против ...!

21 април 2019 г. 11:34:56 ч.
Natsol

Смехотвория

Това Концепция ли е, Стратегия ли е ?! И ...... "ТОВА НЕЩО" ...... Е ПРОЕКТ ЗА ОФИЦИАЛЕН НЯКАКЪВ ДОКУМЕНТ, ПРЕДЛОЖЕН ЗА ОБСЪЖДАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ НА РЕПУБЛИКАТА, НА ДЕМОКРАТИЧНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ !?!?!?!?!?!?!? Преди да публикувате "ТОВА НЕЩО"  консултирахте ли се с добри юристи ? Създавате нови правни КАТЕГОРИИ, нови ИНСТИТУТИ ! От общ цялостен преглед на тази СМЕХОТВОРИЯ, прозира НЕФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЦЯЛАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ (от всички нива) В ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛНО, България има едни от добрите практики в Европа. ЛИПСВА ОБАЧЕ "ДОБРАТА" ПРАКТИКА НА ПРИЛАГАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, А ТОВА Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА "ХОРАТА" ОВЛАСТЕНИ" ДА ИЗПЪЛНЯВАТ НАРОДНАТА ВОЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!!  Вместо да се замислите, КАК ДА НАИСТИНА ДО ПОДОБРИТЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕЛОКУПНИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ВИЕ ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАВАТЕ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ МЕЖДУ БЪЛГАСКИТЕ ГРАЖДАНИ ! ЗАСРАМЕТЕ СЕ !!!!!

21 април 2019 г. 11:36:43 ч.
stratsimir6

Абсолютно ПРОТИВ ...!

Тази концепция, да бъде незабавно свалена за обсъждане от МС и забранена, а съчинителите и, да бъдат подведени под съдебна отговорност за пропаганда на дискриминация,расизъм, ксенофобия, фашизъм и разпалване на етническо напрежение ....

Тази концепция противоречи на всички правни норми, както с Конституцията на РБългария, така и по Международни договори и споразумения, по които държавата е страна.

Срам, позор и петно за България ...!

 

21 април 2019 г. 11:42:21 ч.
stratsimir6

Такова "нещо" не трябва въобще да бъде на дневен ред, камо ли да се обсъжда ....

Такова "нещо" не трябва въобще да бъде на дневен ред, камо ли да се обсъжда ....

ЗАБРАНА и СЪД ...!

21 април 2019 г. 12:01:09 ч.
Gerasim

Против

Според мен автор на такава концепция трябва да бъде подведен под съдебна отговорност. Това е погазване на всички съществуващи европейски споразумения и Конституцията на България

21 април 2019 г. 12:01:46 ч.
stratsimir6

Конституция - Това тук да ви говори нещо ...?

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. (3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. 

Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм. (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.

Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. 

21 април 2019 г. 12:01:46 ч.
Роммк

Против

Јас сум Македонски Ром место таа таканаречена ,,концепција„ која е крајно екстремно фашистка и расистка не само што ќе ја загрози и текаако ситуацијата на Ромские народ таа ваша концепција не е направена за интеграција туку за сегрегација уште поголема на Ромские народ во Бугарија.Тие репресивни мерки инспирирани од Министерот за Одбрана и воедно Вицепремиер на вашата држава Господин Каракачанов е со цел да се казни целие Ромски народ на начин кој не е соодветен на 21 век во една држава членка на Европската заедница.Вие ќе имате и текако проблеми пред Европските институции да ја оправдате таа крајно дискриминирачка и сегрегирачка концепција која крши редица на права по конвенцијата за Човековите права  .Спремете се на осуда од целата Европска заедница на тој расизам кој сака да се озакони во вашата држава

21 април 2019 г. 12:11:42 ч.
stratsimir6

Това е само част от Рамкова конвенция на Съвета на Европа за защита на малцинствата

ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 25, АЛИНЕЯ 1 ОТ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

След началото на демократичните промени през 1989 г. Република България трябваше да решава два основни типа предизвикателства в областта на правата на човека. Първият - да се ликвидира с политиката на потъпкване на основни права и свободи на човека. Вторият - да се гарантира пълно спазване и съблюдаване на тези права на основата на новата конституция на страната, промененото законодателство, хармонизирано с нормите на международните инструменти по правата на човека, реформираните институции, усъвършенстваната административна практика. 

България се придържа към разбирането, че защитата на малцинствата се осъществява чрез пълноценно гарантиране на индивидуалните права и свободи на лицата, принадлежащи към тях. 

В Конституцията на Република България е възприето разбирането за нация като гражданска нация, при което националната общност се разглежда като състояща се от гражданите на държавата. За това сочат редица конституционни текстове. Така например според Член 92 на Основния закон президентът “олицетворява единството на нацията”, според Член 116 “държавните служители са изразители на волята и интересите на нацията”, държавното знаме е наречено “национално знаме” (Член 167), в Член 10 се говори за “национални референдуми”, които ” се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право” и т. н.  

На тази конституционна основа и доколкото съществуването на дадено етническо, религиозно и езиково малцинство в Република България не зависи от решение на който и да е държавен орган, но изисква да бъде установено на основата на обективни критерии, по смисъла на Рамковата конвенция нейни субекти като защитени лица са всички граждани на Република България, които принадлежат към етническите, религиозните и езиковите малцинства в страната. Нещо повече, основните права и свободи на човека са едни и същи не само за всички български граждани, но и за чужденците, живеещи в Република България (чл. 26 и чл. 27 от Конституцията). Този модел е характерна черта на съвременното българско общество. И държавни, и неправителствени институции се отнасят с необходимото уважение към нея и съдействат за утвърждаването й.  

21 април 2019 г. 14:12:18 ч.
Ahmed

Против

 Абсолютно ПРОТИВ ...!

Тази концепция, да бъде незабавно свалена за обсъждане от МС и забранена, а съчинителите и, да бъдат подведени под съдебна отговорност за пропаганда на дискриминация,расизъм, ксенофобия, фашизъм и разпалване на етническо напрежени
е ....

24 април 2019 г. 15:16:02 ч.
Vil

Абсолютно против лато българска да бъда дискриминирана в собсвената си страна!

За написалите я малка препратка към Конституцията на РБ:

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. 

Значи социално слабите български семейства ще им извиваме ръцете, ще им вземаме децата, да ги дадем в приемни, няма да ги подкрепим въпреки че според нормите на чл. 27, т. 2 и т. 3 от Конвенцията за правата на детето родителите осигуряват условия на живот на децата си според способностите и финансовите си възможности, а държавата е длъжна при финансови затруднения да им предостави материална помощ, особено по отношение изхранването, облеклото и жилището (чл. 27, т. 3 от Конвенцията), но на ромите ще раздаваме жилища! Не ви ли е срам! В Циганландия ли живеем?! Като сте тръгнали да се грижите грижете се за всички еднакво. Ще хрантутим едни хора дето нито учат, нито работят, нито сметки плащат за данъци да не говорим, на гърба на другите отрудени български семейства. Концепция за боклука!

25 април 2019 г. 22:40:18 ч.
center_amalipe

Позиция на организации, работещи в сферите на образованието, младежкото развитие, правата на човека

Ние, долуподписаните граждански организации и експерти, изразяваме категорично несъгласие с предложената от вицепремиера Каракачанов „Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос...”, както и силно притеснение от възможността тя да бъде разгледана и приета под някаква форма от Министерски съвет!

Анонсираната от Каракачанов концепция не може и не бива да бъде основа на политиките за интеграция на ромите, тъй като:

1. България има традиция в приемането на добри документи за интеграция на ромите. Последният такъв е Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите, приета единодушно от Народното събрание на 1 март 2012 г.. Тя бе последвана от приемането на общински планове за интеграция на ромите в 194 общини - с решение на съответните Общински съвети. Проблемът с настоящите документи за интеграция на ромите не е в целите и мерките, които предвиждат, а в липсата на подходящи институционални механизми за изпълнението им, както и на подкрепяща обществена среда.

“Концепция” - та отстъпва от основните достойнства на съществуващите документи за интеграция, доколкото предлаганите цели и мерки са твърде спорни и консенсус по тях е на практика невъзможен. Тя е далеч от създаването на каквато и да е подкрепяща среда, дори напротив - заплашва да унищожи и малкото съществуваща такава.

2. “Концепция”-та заплашва да подмени основния подход на интеграционната политика (акцентиращ върху повишаване на образованието и съпътстващите го мерки за социално включване) с командно-административен санкциониращ подход. Призивите за налагане на закона чрез утежняване на наказанията може и да звучат привлекателно, но тяхната ефективност е минимална, тъй като повечето от предложените мерки вече съществуват, а останалите нарушават основни демократични принципи и не могат да бъдат реализирани в демократична, европейска страна;

3. Изключително важно е това, че съществуващите документи за интеграция бяха изработени след широки дискусии и приети с консенсус. За разлика от тях, “Концепция”-та на вицепремиера Каракачанов не е и не може да бъде консенсусна. А това е особено важно с оглед на необходимостта от широк обществен консенсус по  интеграционната политика. Истинският консенсус следва да бъде подкрепен от всички страни, а не да бъде наложен на едната;

4. Публикуваната от Кр. Каракачанов Концепция бе посрещнато с голяма тревога както от множество международни организации, така и от нашите партньори от Европейската комисия и Европейския парламент. То съвпадна по време с одобряването от Европейския парламент на специална резолюция срещу анти-ромската дискриминация и език на омразата, като “Концепция”-та контрастира с нея.

 

С оглед на всичко посочено, смятаме че одобряването на Концепцията на вицепремиера Каракачанов няма с нищо да допринесе за политиките за интеграция на ромите и ще направи невъзможен диалога с гражданското общество. Настояваме категорично Министерския съвет да не одобрява под никаква форма този документ!

 

Деян Колев, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”

Антоанета Евтимова,  Национална мрежа на здравните медиатори

Проф. Ивайло Търнев, Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”

Ганчо Илиев, СНЦ „Свят без граници” – Стара Загора

Михайл Михайлов, Сдружение  „Нов път” - Хайредин

Радостин Манов, Сдружение  „Разнообразни и равни” – София

Албена  Костадинова, Социална фондация „ИндиРома 97”

Зарко Чанков, Европейска ромска асоциация 2016

Радост Чапразова, Младежка  фондация „Арете”

Красимир Кънев, Български хелзинкски комитет

Гергана Ефремова, Фондация „Заедно в час”

Невена Маджарова, Клуб на нестопанските организации - Търговище

Даниела Божинова, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива - Бургас

Анче Кривонозова, Фондация "Бъдеще" Ракитово,

Юлиана Методиева, Сдружение за човешки права „Маргиналия“

25 април 2019 г. 22:53:59 ч.
center_amalipe

В допълнение към позицията на организации, работещи в сферите на образованието, младежкото развитие,

Към изложените съдържателни аргументи следва да допълним, че одобряването на предложения документ би нарушило чл. 1, ал 3 от правилника на НССЕИВ (ПМС 276 /06.12.2013 г.), изискващ „Преди приемането на нормативни актове, както и при подготовката, осъществяването, анализирането и отчитането на стратегии и програми с национално значение в областта на етническите и интеграционните въпроси органите на изпълнителната власт задължително провеждат консултации в Националния съвет.”

Недопустимо е МС да нарушава свое Постановление

26 април 2019 г. 19:35:56 ч.
RadoslavStoyanov

Концепцията съдържа противозаконни мерки (Част 1/3)

Концепцията следва да бъде отхвърлена поради грубо противоречие с общочовешките ценности на свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост, прокламирани в Конституцията на Република България, както и с основните права и свободи на човека, признати в националното и международно законодателство.

 

Формално, авторът на концепцията е анонимен -  документът не е подписан, липсва и информация за нейния вносител - дали това е Министерски съвет, даден министър, политическа партия или други заинтересовани лица или организации. Няма яснота и относно процедурата, по която е изготвена концепцията, нейната правна природа и съотношението ѝ със съществуващата Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).

 

Предложената стратегия проблематизира числеността на ромския етнос, което е недопустимо, тъй като мерките, насочени към възпрепятстване на раждаемостта сред дадена етническа група или ѝ налага условия на живот от естество да причинят пълно или частично физическо унищожаване на групата съставляват престъпленията геноцид и апартейд по смисъла на Наказателния кодекс и на международното право.

26 април 2019 г. 19:36:15 ч.
RadoslavStoyanov

Концепцията съдържа противозаконни мерки (Част 2/3)

Концепцията съдържа множество неподкрепени с факти и представителни анализи твърдения, като напр. “нарастване на броя на ислямизираните цигани”, което в концепцията също е проблематизирано само по себе си, предполагайки, че лицата от ромския етнос нямат правото да приемат религията на исляма и да я изповядват.

 

В т. 2.5 концепцията говори за “маргиналната раждаемост с цел придобиване на социални облаги” като феномен, който трябва да се ограничи. Такъв феномен обаче не съществува. Концепцията го представя като факт, но обективните данни от опитното знание не подкрепят тезата за съществуването на такова явление, очертавайки го като митологема, която служи за изостряне на обществени нагласи против ромите. Данните от Преброяване 2011 на НСИ сочат, че жените до 19-годишна Възраст, които имат по три деца, са 273. От тях броят на майките от ромски произход е 128. Такива жени биха могли да получат ок. 250 лв. месечно под формата на детски добавки и помощи, което не е достатъчно за такова домакинство. Безработните жени с пет и повече деца са само 0,1% от всички български жени (вж. Преброяване 2011, том 1 - Население, книга 8 - Раждаемост, стр. 63, достъпно на: http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=218). Ето защо предложената концепция се опитва да разрешава проблем, който не съществува, като вместо това утвърждава в обществото мита за неправомерно поведение от представителите на ромския етнос.

26 април 2019 г. 19:36:29 ч.
RadoslavStoyanov

Концепцията съдържа противозаконни мерки (Част 3/3)

Други от мерките, като тази по т. 1.1.2, са абстрактни и прекалено общи, без да дават яснота за изпълнението си, а съдържат и вътрешна противоречивост. Така например в посочената точка се говори за задължително придобиване на образование, но не е ясно нито за какво образование става въпрос, нито с какви средства ще се “създадат възможности”, нито дали тези възможности ги няма сега, нито дали ще се следва санкция, ако “задължението” не е изпълнено.

 

Предложената мярка за обвързване на социалните плащания с индивидуална оценка, изготвена въз основа на обективни критерии за степента на социализация и грамотност и преценка за размера на плащането за всяко конкретно лице, вкл. липсата на грамотност да е основание за получаване на по-нисък размер на социалните плащания (т. 1.2.5) е в разрез със самата същност на нещото, наречето социална помощ. Отнемането на помощта от нуждаещият се от нея няма да му помогне да се интегрира.

 

Предложеното въвеждане на нов вид административно наказание “безвъзмезден труд в полза на обществото” е в грубо нарушение на Конституцията и международното право, които забраняват принудителния труд.

 

Мнозинството от предложените мерки са само декларативни. Те не предлагат нови разрешения. Напротив - част от тях предлагат вече съществуващи мерки или механизми за разрешаване на отдавна идентифицирани проблеми (напр. възможността да се урегулират териториите в съществуващите гета), но те просто на практика не се прилагат от властите.

26 април 2019 г. 20:19:03 ч.
Mariya S

Категорично против

Предложеният документ изцяло противоречи на концепцията за човешките права, приобщаването, социалната политика и просто хуманността! Дори обсъждането на подобни идеи е огромна крачка назад. Мерките не допринасят по никакъв начин за подобряването на живота на българските граждани. В основата й не стои философията на приобщаването, а на рестриктивни мерки, насочени срещу определен етнос, което е категорично против международното и националното ни законодателство.