Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Предложеният проект на акт има за цел да осигури държавна гаранция за кредитите, които ще се отпускат през 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) в общ размер до 50 млн. лв. Същият е определен от Министерството на образованието и науката след извършен статистически анализ на базата на реални данни за кредитирането по ЗКСД за периода 2010 – 2018 година, както и в резултат от извършена оценка на тенденциите и очакванията на кредитните институции за развитието на кредитирането по ЗКСД.

С приемането на акта се очаква да се увеличи дела на 30-40-годишните със завършено висше образование, което е национална цел, заложена в Националната програма за реформи на Република България (2012-2020), в изпълнение на Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от ЗКСД максималният размер на новите държавни гаранции се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.


Дата на откриване: 11.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари