Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 2018 г.)

 

Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (обн. ДВ, бр. 42 от 2018 г.) е издадена на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (отм. ДВ, бр. 86/2018 г.).

В раздел III от глава трета на действащия Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) е уреден режимът по лицензиране на спортните организации (спортни федерации). Съгласно законовата делегация в чл. 26, ал. 1 от ЗФВС процедурата по издаването, отказа, отнемането и прекратяването на спортен лиценз се определя с правилника за прилагане на закона.


Дата на откриване: 9.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 8.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари