Обществени консултации

Предложение за протоколно РМС за приемане на Отчет на Плана за действие за 2018 г. и проект на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.

В Отчета на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. (Национална стратегия) се акцeнтира, че от 44 дейности, заложени в този план са изпълнени 43, а една дейност се предлага да премине в проекта на План за действие за 2019 г., поради необходимост от по-дълъг срок за нейното изпълнение. Планът за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия включва изпълнението на 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България.


Дата на откриване: 4.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 април 2019 г. 18:38:22 ч.
kanartikina

Поредно доказателство за абдикацията на институциите от конституционните им задължения

Планът за 2019 е нагла демонстрация на престъпна небрежност и некомпетентност.

Вместо да се използва ефективно паузата с наплива на незаконно пресичащи границата на Република България отговорните лица ни поднасят доста безличен и с занижени критерии план

Нужно е преомисляне на стратегията вкл в частта и да се превърнем от обект в субект на този процес. Тоест да се извършват и превантивни дейности включително и на равнище ЕС.

например налагане на системни санкции на отговорните за създаването на Дъгата на нестабилността в Близкия Изток и планомерното генериране на бежански вълни към Европа от Азия и Африка 

23 април 2019 г. 14:56:08 ч.
MAtanasova

Адрес за кореспонденция

Здравейте!

 

Моля, бихте ли посочили (електронен) адрес, на който могат да се изпращат становища и коментари по Плана за действие?

С уважение, 

Милена Николова