Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции

 

 

        С проектът се предлага частична редакция на текстовете на чл. 11,13 и 14 от действащата наредба с цел уеднаквяване на термини и на някои срокове, посочени в текстовете от приложението към чл. 1 от Наредбата. Допълнени са и дефинициите в § 1 от Допълнителните разпоредби на наредбата.

 

 

 Отговорна структура:

 Българска агенция по безопасност на храните, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 a_radoev@nvms.government.bg 

 


Дата на откриване: 3.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари