Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 30.03.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от наличието на ежедневни искания за разглеждане на услугата, която се въвежда. Освен това, предложението е било оповестено в мотиви за предходно изменение на наредбата, но същото не е включено в проект за решение.


Дата на откриване: 30.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 13.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари