Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти


Дата на откриване: 29.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 април 2019 г. 11:56:12 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Към предложения за обществена консултация Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти са приложени само мотивите към него, но не и предварителна оценка на въздействието.

На основание чл. 18а във вр. с чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е следвало да бъде извършена частична предварителна оценка на въздействието. Тя трябва да бъде качена за обществена консултация заедно със законопроекта за срок, не по-кратък от 30 дни (чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове).

Център за оценка на въздействието на законодателството

25 април 2019 г. 17:54:32 ч.
СТЕФАН ДЖАМБАЗОВ

90 Дневни запаси битум

Уважаеми колеги ,

В законопроекта / чл.12 ,(11) /се предвижда допълване на списъка с продукти за които да следва се пазят задължителни 90 дневни запаси . Между тях попада и пътният битум, който на практика представлява строителен материал , а не енергиен продукт .

Предвидено е Задължителните запаси за битум  да бъдат съхранявани под формата на котелно или дизелово гориво – два продукта , които по никакъв начин не представляват алтернатива на битума за пътното стоителство .

На практика складове по ЗЗНН за котелно гориво с обем отговарящ  на вноса на битум не съществуват в България , а и самото съхранение на такова гориво е под скъпоструващ температурен режим.  От друга страна - съхранението на подобен обем резерв под формата на дизелово гориво ще бъде три пъти по-скъпо в предвид разликата в цената му.

Като цяло следва да се има впредвид ,че над 50% от потреблението на пътен битум в България се осигурява от внос и вътрешнообщностни доставки  / а през 2017 беше 100 % / и всякакви пречки пред  вноса на този продукт на практика биха затруднили изграждането на всички национални и общински инфраструктурни проекти .

Не на последно място – една проста проверка, която направихме  в Агенцията отговаряща за съхранението на 90 дневни запаси в Германия / най-големият потребител на битум в ЕС /, показа ,че битума НЕ Е включен в обхвата на задължителни запаси на територията на тази държава . Това означава ,че никаква Европейска регулация не вменява подобни задължения и у нас .

В тази връзка ,считам ,че битума да бъде изключен от обхвата на ЗАКОНА  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ.

Прилагам отоговора Агенцията отговаряща за съхранението на 90 дневни запаси в Германия - Erdölbevorratungsverband (EBV) :

Dear Stefan,

as I mentioned yesterday, the German law for petroleum stockpiling of petroleum just concerns crude oil and the products for transportation and heating fuels. It does not stipulate the storage of bitumen.

Best regardson behalfMail-Logo-Eng

 

Dr. Edo Becker

Assistant Manager Qualities 

Jungfernstieg 38 

20354 Hamburg Phone: +49 (0) 40 350012-55

Mobile: +49 151 20928339

Fax:     +49 (0)40 350012-174

edo.becker@ebv-oil.org

www.ebv-oil.org

С Уважение 

Стефан Джамбазов