Обществени консултации

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Нуклеарна медицина“

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Нуклеарна медицина“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност по „Нуклеарна медицина“ обхваща познанията, техническите умения и преценки,  необходими за приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели.

Причините за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на диагностичните и терапевтични нуклеарномедицински методи. Целта  е правилното  прилагане на диагностичните методи в цялостния алгоритъм, при минимално облъчване на пациента; правилен методологичен подход при използването на терапевтичните методи при различни онкологични и неонкологични заболявания. 

Проектът разглежда приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели. Изградено е на базата на видовете радиофармецевтици и приложението им при отделните нозологични единици и симптоми.

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел  прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 26.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари