Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 59 на Министерски съвет от 11 март 2011 г.

Разширява се обхвата на действие на Постановление № 59 на Министерски съвет от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г. и тяхното възстановяване, като право да получават временни заем от централния бюджет ще имат и общини с одобрени проекти по ПРСР по условията и реда на Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2009 г. изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2011 г.) или на Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 24 от 2009 г. изм., ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2011 г.).


Дата на откриване: 11.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари