Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси

С проекта на постановление се предлагат промени в  Наредбата за осигурителните каси, с които разпоредбите й терминологично се привеждат в съответствие с Кодекса за социално осигуряване и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.       

Предлагат се и промени, с които се намалява административната тежест. Добавен е текст с уведомителен характер, във връзка със задълженията на Националната агенция за приходите като администратор на лични данни, по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари