Обществени консултации

Проект на Наредбата за изменение на Наредбата за управление за отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Долни чифлик

Причини

В чл. 20 на Наредбата за управление за отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Долни чифлик, приета в съответствие с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците е предвидено кметът на общината да определя маршрута на транспортиране на отпадъците и инсталацията/съоръжението за третирането им. Съгласно Закона за управление на отпадъците предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по чл. 35 от същия закон. От това следва, че кметът на общината е длъжен да определи само маршрута до съответните инсталация/съоръжение /депо, избрани от притежателя на отпадъците.


Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари