Обществени консултации

Наредба за реда за служебно обследване на тежките ПТП, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на МПС от две години, и водачи на МПС за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки

Проект на Наредба за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване.

Издаването на наредбата е предвидено в чл. 170б от Закона за движението по пътищата, съгласно която министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на вътрешните работи с наредба определят реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване.

С проекта на наредба се предвижда създаването на постоянно действаща комисия за извършване на служебно обследванe и са определени правилата за работа на комисията.

Определени са данните, които комисията ще анализира.

Предвидено е задължение за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и за Отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи да предоставят на постоянната комисия необходимите данни за осъществяване на дейността й, изчерпателно посочени в чл. 5 от наредбата, като е регламентиран редът и сроковете за обмен на информацията.

Разписани са изисквания към обхвата на анализа на данните от служебното обследване на тежките пътно-транспортни произшествия и са определени субектите, на които ще бъде предоставян анализа.

 

Лице за контакт:
Румен Таслаков,
Държавен инспектор в ИА „Автомобилна администрация“,
Тел.: 02/9308869,
Email: rtaslakov@rta.government.bg


Дата на откриване: 7.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари