Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,  чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/, Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/ и по т.3, Протокол №45/31.07.2018г.

 

Предвид необходимостта от незабавно допълване щатното разписание със съответните нови длъжности с цел оптимизиране работата на общинското  предприятие, осигуряване на оптимизиран режим на работа на Регионално депо “Братово–Запад” за покриване изискванията на деветте общини и фирмите в региона с оглед непрекъснатото нарастване на количеството отпадък, с повече от 30% спрямо прогнозните, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 14 дни.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

 


Дата на откриване: 22.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 7.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари