Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър

На основание чл.26, ал. 4, предложение първо от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Несебър, в Центъра за административно обслужване на граждани на, находящ се в гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10, офис № 1, гише 1, или да изпратени на електронен адрес: ttodorova@nesebar.bg.


Дата на откриване: 15.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 17.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари