Обществени консултации

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

С проекта се предлага във връзка със законовата делегация за издаване на инструкцията съдържаща се в чл. 250а, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), по-детайлно уреждане на специфичната дейност по конвоиране, която в предвидените от закона случаи се осъществява от служителите на надзорно-охранителния състав на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните й служби. С предложения проект се уреждат организацията и редът, изпълнението, контролът и отчетността, включително мерките за изолация и охрана при осъществяването на конвойната дейност от надзорно-охранителния състав в ГДИН. В проекта на инструкция се уреждат и действията по управление на конвойната дейност с цел осигуряване на оптимално разпределение, правилно използване на силите и средствата, организиране на взаимодействието и координацията за изпълнение на поставените задачи.


Дата на откриване: 30.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари