Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, както и декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, ще се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. По този начин се цели подобряване на организацията и ефективността в работата на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Като крайна цел се очаква преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване.


Дата на откриване: 21.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 януари 2019 г. 16:46:07 ч.
uniontpk

Национален съюз на трудово-производителните кооперации

По прецизна редакция след думите" както и "да се добавят думите: "заявленията за обявяване на"