Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

 

С проекта се предлагат промени в действащото законодателство в областта на директната подкрепа, и по-конкретно в Наредбите, определящи условията за допустимост и правилата за прилагане на схемите за обвързано с производството  подпомагане – Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски 

 парцели“, Министерство на земеделието, храните и горите

 Електронен адрес:

 NPetrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 17.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 януари 2019 г. 17:02:37 ч.
Животновъди БГ

относно наредба 3

1. Настояваме да се възстанови схемата НДЖ 3 , заради това, че вече е много ниска ставката по схемата за селекция.   Оправданието еи на МЗХ беше, че е видока ставката по селекция, вече не е !!

2. Настояваме да се придържате към съотношението 1ж крави към 6.6бр овце.

това да се има предвид при двойното заплащане на животни под селекция.

след като ще се заплаща деойно за 30говеда/крави, да се заплаща двойно и за 198бр овце .

( вие предлагате 30към 100 )