Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местни данъци на територията на Община Карнобат

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Карнобат чрез настоящото публикуване на Портала за обществени консултации, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Карнобат.

Предвид промяната в нормативната уредба на обществените отношения, уреждащи местните данъци, които постъпват в общинския бюджет, високата степен на обществена необходимост и полезност, и с цел оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, считаме че са налице изключителни обстоятелства, поради което срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 14 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на проекта на наредбата.


Дата на откриване: 11.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 24.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари