Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи предвижда увеличаване на щатната численост на Инспектората на министеврството от 8 на 11 щатни бройки. Промяната е в рамките на общата численост на ведомството и цели привеждане на числеността на звеното в съответствие с чл.6, ал.3, т.5 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, който предвижда, че органите на държавна власт, към които има създадени инспекторати по Закона за администрацията, следва да разполагат с не по-малко от десет инспектори, включително ръководител, при брой на служителите в проверяваните структури над 1200.

 


Дата на откриване: 21.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 4.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари