Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел

Причините, налагащи изменението на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Тервел са настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, след приемането на Закон за изменение и допълнение на Закон за корпоративното облагане, обнародван в Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018г.Въведените промени са насочени към определянето и администрирането на данъка върху недвижимите имоти и въвеждането на нова формула за изчисляване размера на данъка върху превозните средства, която обединява имуществен и екологичен компонент, както и уеднаквява подхода за облагане на пътните превозни средства с
технически допустима максимална маса до 3,5 тона. В предвидения от законодателя срок – 31 януари 2019 г. Общинският съвет трябва да определи данъка върху превозните средства, като в противен случай, за 2019 г., данъкът ще се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл.55, ал.1 от ЗМДТ.


Дата на откриване: 21.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Тервел
Дата на приключване: 20.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари