Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

С проекта за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ при МС) се създава длъжност на служител по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Преразпределят и се прецизират законоустановени задачи и дейности на териториалните структури на агенцията и на дирекции от общата и специализираната администрация. Промени целят подобряване организацията на дейността на администрацията на ДАБ при МС и привеждането й в съответствие с действащата нормативна уредба в областта.

 

Предвижда се създаване на длъжност - главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми, които да подпомагат за дейността на Агенцията по изпълнение на проекти и програми в областта на убежището и миграцията.

 


Дата на откриване: 19.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари