Обществени консултации

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011-2015 г.

Междинната оценка за изпълнението на НСРР съдържа преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на НСРР, оценка на изпълнението на целите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, както и препоръки за актуализацията на НСРР.

Направена е обща експертна оценка за необходимите финансови ресурси за реализация на целите на стратегията, което е нов момент в съдържанието на НСРР. Посочен е размерът на очакваното национално публично финансиране, на европейските средства, възможности за финансиране от международни финансови институции и финансиране от страна на частния сектор.

На основа на цялостните предвиждания на НСРР за периода до 2015 г. са подготвени основни насоки за разработване и приемане на актуализирани документи за изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2011-2013 г., които дават по-конкретни параметри и стратегически насоки относно прилагането на действащите планове в контекста на изискванията и нормативната рамка на структурните инструменти на регионалната политика през настоящия програмен период.


Дата на откриване: 15.9.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 31.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари