Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Раднево

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.

Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Раднево и Общински съвет – Раднево, както и на следните e-mail адреси:

obshtina@obshtina.radnevo.net

obs@obshtina.radnevo.net

Проектът на Наредбата ще бъде разгледан и дебатиран на заседанието на Общински съвет – Раднево, което ще се проведе на 24.01.2019 г.


Дата на откриване: 18.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 21.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари