Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе

В параграф 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за

корпоративното подоходно облагане, публикуван в Държавен вестник, бр. 98 от 27.11.2018г. в сила от 01.01.2019г., се правят изменения и допълнения  в Закона за местните данъци и такси. Основно те се отнасят до промяна в начина на облагане на леките автомобили  и товарните автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона -  налице е промяна в групите, които определят диапазоните по мощност на автомобилите, въведен е екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила, както и коефициент за броя на годините на автомобила от датата на производство. Направени са и някои изменения и допълнения, с които се прецизира използваната терминология, а също се и намалява административната тежест за гражданите.

В тази връзка е необходимо да бъде извършена промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе с цел превеждане на Наредбата в съответствие с измененията в ЗМДТ.


Дата на откриване: 17.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сунгурларе
Дата на приключване: 16.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари