Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за изменение и допълнение на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страница на община Айтос и в Портала за обществени консултации, се  приемат  предложения и становища относно така изготвения Проект на Наредба за изменение и  допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос.

 

Предложенията и становищата следва да се предоставят в деловодството на община Айтос в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” №3 или на следния имейл адрес: aetos5@abv.bg 


Дата на откриване: 14.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Айтос
Дата на приключване: 14.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 декември 2018 г. 11:35:53 ч.
MariaSt

Добра идея

Изглежда добра идеята