Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Приморско

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, след приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г., се налага да се направят изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Приморско. Въведените промени касаят определянето и администрирането на данъка върху недвижимите имоти и нов ред за изчисляване на данъка върху превозните средства, като закнодателят определя границите за размера им. В предвидения от законодателя срок - 31 януари 2019 г. Общинският съвет трябва да определи данъка върху превозните средства, като в противен случай, за 2019 г. данъкът ще се определя съгласно минималните размери на данъците и коригираните коефициенти, определени в чл. 55, ал 1 от ЗМДТ.


Дата на откриване: 10.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Приморско
Дата на приключване: 27.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари