Обществени консултации

Промени в Наредбата чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, за определянето и администрирането на местните данъци в община Доспат

Уважаеми жители на общ. Доспат, в Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г. бяха публикувани промените в Закона за местните данъци такси, които влизат в сила от 01.01.2019 година. Най-съществени промени настъпиха при Данъка върху превозните средства (Д-к ПС), Данъка върху недвижимите имоти (Д-к НИ) и Такса битови отпадъци (ТБО). Докато промените касаещи ТБО влизат в сила от 2020 и 2022 г., то при Д-к ПС и Д-к НИ промените влизат в сила от 01,01,2019 г. Това означава, че следва да се коригират текстовете в Наредбата, които са засегнати от промените. Също така трябва да отбележим, че Наредбата не е коригирана от 2017 г., а ЗМДТ е претърпял значителни промени, които е желателно да бъдат отразени в нея.

 

По-надолу е поместено и предложението/докладната до Общински съвет Доспат, което следва да обсъдим. Също така ще бъдат подложени на обсъждане и направени предложения от Вас, които можете да изпращате на e-mail адреса на Общината – obshtinadospat@abv.bg , както и в деловодството до 16,00 ч. на 07 Януари 2019 г.

 

Поради изброените причини по-горе и във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, кметът на Община Доспат инж. Елин Радев, отправя покана към местната общност за участие в обществено обсъждане проекта за промени в Наредбата чл.1, ал.2 и 3 от ЗМДТ, за определянето и администрирането на местните данъци (НОАМД) в община Доспат..

 

                Дата на обсъждането – 09 Януари 2019 г. от 14,30 ч.

            Място на  обсъждане – Залата на ОбС Доспат, гр. Доспат, ул. Здравец № 2.


Дата на откриване: 7.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Доспат
Дата на приключване: 6.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари