Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“

В проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” са отразени необходимите промени, които се налагат във връзка с преразпределението на функциите между структурните звена, както и тези, свързани с добавянето на нови и актуализирането на съществуващи функции, имащи пряко отношение към постигането на стратегическите цели на предприятието. Правилникът е преструктуриран с оглед административната подчиненост. Отразено е и изменението на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) от 17.11.2015 г.

 

Лице за контакти:
Люси Маникян,
Тел.: 02/9409 635,
Държавен експерт
"Отдел контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия";
МТИТС;
E-mail lmanikian@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари