Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Направените в проекта предложения са във връзка с въведените в закона изменения, относно определяне мястото на изпълнение при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, в случаите когато доставчикът избере да определя мястото на изпълнение да е там където е установено данъчно незадълженото лице получател.
За целите на определяне на данъчната основа в особени случаи е направено пояснение за разход за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоки или услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на закона.

 

Отговорна дирекция:„Данъчна политика”
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари