Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища

          
   С проекта на наредба се определят специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища. Приемането на наредбата ще определи ясни изисквания към състава на отделните групи храни, които се предлагат в детските заведения. Наредбата предвижда месните, млечните продукти и хлябът в детските заведения и училищата да са произведени по утвърдени стандарти, а за останалите групи храни, за които няма утвърдени стандарти наредбата определя конкретни изискванията към безопасността и качеството им.
          
Известен факт е, че между качеството на храната, която консумират децата, и тяхното здраве и благополучие съществува пряка връзка. Нейните измерения имат както чисто медицински последици, така и социални. Редица направени през последните години изследвания сочат необичайни за ранната възраст сериозни здравни проблеми – увеличаване на броя на децата с различни степени на затлъстяване, диабет, алергии и други. На първо място, като причини се изтъкват ниската двигателна активност, нездравословното хранене и некачественото съдържание на всекидневно консумираните от децата храни и напитки.
За една голяма част от децата в детската градина или училището се случват някои от най-важните хранения през деня – закуска и обяд. Това се отнася за около 75–80 % от децата на възраст до седем години, посещаващи детски ясли или детски градини. Задължителната двугодишна подготовка на децата преди първи клас увеличава обхвата на децата до 85-90%. Въвеждането на целодневната организация на учебния ден за учениците от първи до четвърти клас увеличава и броя на децата, които задължително се хранят поне два пъти дневно и в училището. Тези политики се подкрепят на национално ниво чрез различни програми, насочени към осигуряване на топли закуски и обяд и на пресни плодове. В допълнение следва да се отбележи и големият брой деца, които са настанени в различни социални институции, в рамките на които се осигурява целодневното хранене за продължителен период от време.
В този смисъл предприемането на отговорни и спешни мерки от държавата и от общините за гарантиране на качеството, безопасността и здравословността на храните и на хранителните продукти, които се предлагат в детските заведения и училищата е първостепенен национален приоритет. Отговорност на държавата е да създаде съответните национални нормативни актове и процедури и механизми за прилагането им по начин, който може да убеди българските родители и българските граждани, че защитата и гарантирането на пълноценното физическо развитие на децата от най-ранна възраст са именно такъв национален приоритет.
Създаването на национална рамка от допълващи се нормативни актове в областта на храните, здравеопазването, образованието и социалната политика е ключово условие за това да бъде изградена национална политика, гарантираща равен шанс за развитие на децата, независимо от социално-икономическия статус на семейства им.
Факт е, че до момента липсваха ясни и точни държавни изисквания за качеството на основните продукти, предназначени за храненето на децата в различните видове детски заведения и училищата. Този проблем ще бъде преодолян с приемането на проекта на Наредба за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища. Проектът е разработен от представители на Министерство на земеделието и храните, в сътрудничество с представители на гражданските организации и на браншовите сдружения.
С приемането на наредбата се определят ясни и точни изисквания към безопасността и качеството на основните групи храни, които да гарантират, че на децата се предлага храна, която няма да навреди на здравето и развитието им.
Наредбата регламентира храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани организми и храни обработени с йонизиращи лъчения да не се използват за хранене на деца.


Дата на откриване: 24.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 3.9.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари