Обществени консултации

Проект на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Раднево

 

Причини, които налагат приемането на наредбата:

В резултат на извършен задълбочен анализ на действащата Наредба № 1 за обществения ред в Община Раднево и анализ за съответствие на действащата нормативна уредба се налага да се приеме нов подзаконов нормативен акт, който да даде ясен, пълен и точен регламент на обществените отношения, свързани с осигуряването, опазването и поддържането на обществения ред, осигуряване на спокойствие, труд и отдих на гражданите, спазване на морално-етичните норми на поведение, провеждането на събрания, митинги и други обществени прояви, организацията и реда при извършването на търговска дейност, опазването на чистотата на територията на Община Раднево.

 


Дата на откриване: 23.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 19.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари