Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 
Причината, която налага приемане на изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е извършена оценка за съответствие на разпоредбата чл. 39, ал. 2, т . 5 от Правилника, при която констатирано противоречие с норми на актове от по-висока степен, тъй като е предвидено ново основание за свикване на общинския съвет на заседание и се разширява ограниченият кръг от субектите, които могат да го инициират. Визира се нормата на чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА. Гореописаното е основание за отмяна на разпоредбата на чл. 39, ал. 2, т. 5 от Правилника по съдебен ред.
 
Целта, която се поставя с приемане на изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е синхронизиране на текста на разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от Правилника с правните норми от по-висок ранг, уреждащи същата материя.
 
Очакваните резултати от приемане на изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е да бъде постигната описаната по-горе цел.


Дата на откриване: 20.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 20.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари